PROJEKTLEDARE. KONTROLLANSVARIG. BESIKTNINGSMAN.

LGCAB × LENNART GULLBERG CONSULTING AB

Projektledare, kontrollansvarig och besiktningsman

VI ÄR PROJEKTLEDARE. DET SÄGER ALLT OCH INGENTING. IBLAND LÄGGER VI TILL ATT VI HJÄLPER FÖRETAG I FÖRÄNDRING. TROLIGEN BLIR MAN INTE KLOKARE AV DET HELLER.

Vad vi gör kanske bäst beskrivs av några exempel: Ditt företag växer så det knakar. Expanderat på alla sätt och alla områden, även i antal medarbetare. Ni måste ta tag i lokalfrågan. Fler arbetsplatser i befintliga lokaler? Köpa loss angränsande lokaler? Hitta nya lokaler?

Många går i fällan och försöker lösa det hela internt. Binder upp dugliga medarbetare på jobb de (i normala fall) aldrig gjort. Göra kravspec. Hitta lösningar. Förhandla tillstånd, hyror, hantverkare, leverantörer. Möbler? Arkiv? Tele&data? Göra budget, tidsplan och logistik för alla delar och kanske ansvara för att det fungerar i slutänden. Vad kostar en missad vecka om verksamheten inte fungerar?

Det är vår vardag.

Eller tänk dig till exempel att kostymen är för stor. Ni måste banta!

Hyra ut delar? Anpassa dem för nya hyresgäster? Eller hitta nya, mindre lokaler... Och så vidare. Alla företag förändras över tiden, mer eller mindre.

Eller kanske du äger fastigheter. Gamla fastigheter. Och står inför det kända problemet att göra stambyte. Ett projekt vars komplexitet är lite större än den dagliga förvaltningen och underhållet.

Vi finns här för att hjälpa er med den fysiska verkligheten i alla sådana processer.

Lennart Gullberg är även certifierad kontrollansvarig och entrepenadbesiktningsman.

Se aktuella certifikat hos RISE här

Certifikaten finns även publicerade på boverket.se (Kontrollansvarig enligt gällande PBL) och sbr.se (Entrepenadbesiktningsman).

UC Sigill för LGCAB
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

TELEFON

0703-34 92 23

E-POST

info@lgcab.se

BESÖKSADRESS

Lennart Gullberg Consulting AB
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma

POSTADRESS

Lennart Gullberg Consulting AB
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma

ORGANISATIONSNUMMER

556394-2530

LGCAB upprättar kontrollplaner enligt PBL

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Vi är certifierade och verkar som kontrollansvariga enligt PBL.

Aktuellt certifikat finns publicerat på boverket.se

Bild på Kontrollansvarig-certifikat från SRB

Entrepenadbesiktning

Lennart Gullberg är av SBR och RISE certifierad besiktningsman för Entreprenadbesiktning (C000971).

Bild på Entrepenadbesiktmingsman-certifikat från SRB

Filosofi

Lugn

Kan se ut på olika sätt. Och ha olika orsaker. En lugn vattenyta speglar omvärlden. Minsta lilla pust kan krusa ytan och göra bilden svårtydbar. Blåser det riktigt kraftigt kanske överlevnad är viktigare än att se tydliga mål och hålla rätt riktning.

Överfört i ett projekt är den lugna ytan resultatet av god planering. Vet man hur nästa steg ser ut och har man planerat och förberett för det, så behöver man inte rusa. Den som är väl planerad och förberedd är ofta den som springer minst.

Erfarenhet

I en komplex värld kan ingen vara stark ensam. Snarare handlar det om att veta vilka specialister man ska kalla till sin hjälp. Det ligger i sakens natur att hela vår konkurrenskraft ligger just i detta kontaktnät. Vi har gjort erfarenheterna – du drar fördel av dem.

Riktning

Vet man riktningen är man aldrig vilse. För golfaren är flaggan på green sinnebilden för det: Oavsett var din golfboll hamnar behöver du bara lyfta blicken för att veta hur nästa slag måste planeras.

I komplexa projekt är det mer än vind och sneda slag som kan komplicera verkligheten ytterligare. Men har man planerat för en komplicerad verklighet och tydligt satt ut sitt mål är det bara att lyfta blicken för att se vart nästa moment ska riktas.